Założeniem Projektu CREDO-Maze jest dostarczenie szkołom najprostszych, a więc najtańszych i łatwych w obsłudze instrumentów naukowych, prawdziwych narzędzi do uprawiania fizyki na wysokim poziomie zaawansowania zarówno pod względem eksperymentalnym, jak i interpretacyjnym.

Instrumenty te , szkolne stacje detekcyjne będą monitorować w sposób ciągły promieniowanie kosmiczne, rejestrować wielkie pęki atmosferyczne i przesyłać gromadzone informacje do serwera eksperymentu CREDO. Synergia takiej sieci w optymistycznej przyszłości pozwoli na stworzenie 'globalnego detektora' CREDO i prowadzenie badań fizycznych sensu stricto. Generalna ideą leżącą u podstaw projektu CREDO jest poszukiwanie Zespołów Promieniowania Kosmicznego. Ich ewentualne odkrycie miałoby wielkie konsekwencje i to nie tylko dla fizyki promieniowania kosmicznego, ale i dla fizyki w ogóle, a nawet więcej: dla całego naszego obrazu Wszechświata.

Aby krótko (15 min) zapoznać się z tym, o co w tym wszystkim chodzi, proponujemy obejrzeć krótki filmik: