historia

projektu CREDO-Maze


31 stycznia 2022 umowę podpisano

21 września 2021 wniosek został pozytywnie oceniony (przy obcięciu kosztów o połowę)

30 kwietnia 2021 roku złożony został przez Fundację Uniwersytetu Łódzkiego

około 5 stycznia 2021 oceniony został merytorycznie i formalnie przez profesorów UŁ i otrzymał w sumie 34 punkty.

Do realizacji kwalifikowały się projekty, które uzyskały 34,5 punkta.

około 11 listopada 2020 złożyliśmy (Michał Karbowiak personalnie) wniosek na grant Uniwersytetu Łódzkiego "dla młodych badaczy"

„Pilotażowy projekt sieci lokalnych stacji detekcyjnych do pomiarów wielkich pęków promieniowania kosmicznego”