na Święta 2023 roku w Telewizji Polskiej w serwisie informacyjnym TVP3 w Łódzkich Wiadomościach Dnia 23 grudnia o godzinie 19:00 zaprezentowano kolejny odcinek programu "Łódzka nauka", a w nim od 7 do 10 minuty było o nas. Mamy to na Facebooku: https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/najnowszy-odcinek-programu-%C5%82%C3%B3dzka-nauka-/393569023026335/

Założeniem Projektu CREDO-Maze jest dostarczenie szkołom najprostszych,  a więc najtańszych i łatwych w obsłudze instrumentów naukowych, prawdziwych narzędzi do uprawiania fizyki na wysokim poziomie zaawansowania zarówno pod względem eksperymentalnym, jak i interpretacyjnym.

Instrumenty te , szkolne stacje detekcyjne będą monitorować w sposób ciągły promieniowanie kosmiczne, rejestrować wielkie pęki atmosferyczne i przesyłać gromadzone informacje do serwera eksperymentu CREDO. Synergia takiej sieci w optymistycznej przyszłości pozwoli na stworzenie 'globalnego  detektora' CREDO i prowadzenie badań fizycznych sensu stricto. Generalna ideą leżącą u podstaw projektu CREDO jest poszukiwanie Zespołów Promieniowania Kosmicznego. Ich ewentualne odkrycie miałoby wielkie konsekwencje i to nie tylko dla fizyki promieniowania kosmicznego, ale i dla fizyki w ogóle, a nawet więcej: dla całego naszego obrazu Wszechświata.

Aby krótko (15 min) zapoznać się z tym, o co w tym wszystkim chodzi, proponujemy obejrzeć krótki filmik: